Pripravované zmeny v právnych predpisoch EÚ v oblasti trvalo udržateľného používania prípravkov