Kontakt

SCPA – Slovak Crop Protection Association

Rešetkova 11
831 03   Bratislava
Slovenská republika

IČO: 317 96800
DIČ: 2021 57 18 16
Číslo úču: 2 665 752 070/1100

 

Prezident asociácie:

Ing. Dalibor Báti
Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o.
Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovakia
Tel.: +421-2-4020 3212
Mobil: +421 903 722 410
elektronická adresa: dalibor.bati@adama.com

 

Výkonný riaditeľ:

Ing. Jozef Kotleba
Tel.č.: 0915386052
Email: kotleba.scpa@gmail.com